MADDE 1- TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi” veya “Sözleşme” olarak anılacaktır) Kiremithane Mah. 4408 Sk. No:2 Akdeniz / Mersin adresinde mukim Mesa Verde Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Eylül Pharma” olarak anılacaktır.) ile Üye (Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.) arasında, Üye’nin, Eylül Pharma’nın www.eylulpharma.com isimli web sitesinde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. Eylül Pharma ile Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU, AMAÇ VE KAPSAM

2.1. Eylül Pharma, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak www.eylulpharma.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret ortamını işletmektedir. Bu meyanda yine ilgili mevzuat kapsamında Eylül Pharma, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlamaktadır. Eylül Pharma, kullanıcıların mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri platformudur.  www.eylulpharma.com web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. Bu kapsamda, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Eylül Pharma, bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir.

Eylül Pharma, Üye tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Üye, bu konuda Eylül Pharma’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

2.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Eylül Pharma tarafından yönetilmekte olan www.eylulpharma.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda Üye’nin statüsüne göre ürün satışı yapabilir, ilan ekleyebilir ve/veya ürün satın alabilir. 

2.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, www.eylulpharma.com üzerinde mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlerin ve bu ürünlere ilişkin hizmetlerin sunulması ve sunulan bu hizmet ve ürünlerden Üye’nin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabul edilmesi ile Üye, www.eylulpharma.com’de yer alan ve yer alacak Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Eylül Pharma tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üye’a ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4. Belirtmekte fayda var ki; işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Eylül Pharma ve Üye arasındaki durumu kapsamaktadır. Alıcılar ve Satıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. Eylül Pharma, Üye ile Satıcı/Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Pazaryeri’nden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

2.5. Eylül Pharma satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve dilediklerini sipariş verebilecekleri bir platform sağlamaktadır.

2.6. Eylül Pharma olarak kesinlikle eczacılık veya ilaç satışı hizmeti verilmemektedir. Siteyi ziyaret eden her kullanıcı bunun bilincinde olmalıdır.

2.7. Üye, sitede yayınlanan Kullanım Koşulları’nın, “Eylül Pharma’da Satış Yapma” ve “Eylül Pharma’da Alışveriş” başlığı altında yer alan Satıcı ve Alıcı Kuralları’nın, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın ve Eylül Pharma Güvenli Ödeme Sistemi’ne ait çerçeve sözleşmelerin işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmektedir. 

MADDE 3- TANIMLAR

 • Üye: www.eylulpharma.com alan adlı internet adresi, mobil site veya mobil uygulamalar üzerinden satış yapmak isteyen Satıcı veya Satıcı tarafından ilan edilen ürünü ve/veya hizmeti almak isteyen Alıcı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişi kullanıcıdır. 
 • Alıcı: Eylül Pharma ile yaptığı sözleşme kapsamında www.eylulpharma.com’a üye olan ve işbu site üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden Satıcı’nın yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişi tacir veya tüzel kişi üyeyi ifade etmektedir. 
 • Satıcı: Eylül Pharma ile yaptığı sözleşme kapsamında www.eylulpharma.com ‘a üye olan ve www.eylulpharma.com üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek kişi tacir veya tüzel kişi üyeyi ifade etmektedir. 
 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Eylül Pharma’nın internet sitesinde, mobil sitesinde veya mobil uygulamalarında yer alan, Üye’a hangi kişisel bilgilerinin toplanacağını, toplanan kişisel verilerinin ne şekilde, ne amaçla işleneceğini ve kullanılacağını vb. konuları açıklayan, Eylül Pharma’nın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.eylulpharma.com üzerinden her zaman erişilebilen bir metindir. 
 • Profilim Sayfası: Üye’nin www.eylulpharma.com’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi adına gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen, Üye’nin kendisine özel sayfayı ifade etmektedir.
 • Hizmet: Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, Eylül Pharma tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade etmektedir.
 • Sanal Pazaryeri: Eylül Pharma’nın, www.eylulpharma.com üzerinde Eylül Pharma kurallarına uygun olarak Satıcılar’a sağlamış olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.
 • www.eylulpharma.com Sayfasının Mülkiyeti: İşbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetleri sağlamakta olduğu www.eylulpharma.com alan adına sahip internet sitesinde, mobil uygulamalarında ve mobil sitelerinde bulunan ve Eylül Pharma’a ait marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkını ifade etmektedir. 
 • Site veya www.eylulpharma.com: www.eylulpharma.com alan adlı web sitesi/mobil internet sitesi veya Eylül Pharma mobil uygulamasını ifade etmektedir.

MADDE 4- TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, www.eylulpharma.com adresinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması gerekmektedir. İşbu sözleşmeyi onaylayarak Üye olan kullanıcı, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kayıtsız kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcının, Üye olmak için Eylül Pharma’nın sitesinde talep edilen bilgileri, doğruluğu ve güncelliği gözeterek doldurması gerekmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Ayrıca Eylül Pharma gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan bazı belgeler de talep edebilir ve işbu belgeler sunulana kadar üyeliği başlatmayabilir/askıda tutabilir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin onayı ile Üyelik kayıt işlemi, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından gerekli bilgilerin ilgili yerlere girilmesi üzerine gönderilecek olan aktivasyon e-postasının teyit edilmesi ile tamamlanmaktadır. İşbu sözleşme, tüm üyeler için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni üyeler için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut üyeler için sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde herhangi bir değişikliğin yapılması halinde Üyeler Site’de duyuru yapılarak bilgilendirilecek ve yeni koşulların mevcut üyeler tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul etmeyen üyelerin üyeliklerinin silinmesini talep etme hakları olacaktır. Bunun için Üyelerin info@eylulpharma.com adresine e-posta atmaları ve Site kullanımına derhal son vermeleri gerekmektedir. Aksi halde bu koşullara uymak zorunda olup, bu sözleşmenin tarafı haline geleceklerdir. 

İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca Eylül Pharma tarafından sunulan Hizmet, sadece ticari şirketlerin, ticari işletmelerin ve sadece ticari ve mesleki amaçlarla işlem yapan tacirlerin kullanmasına izin verilen bir hizmet olup; bu kapsam dışında kalan, tacir olmayan (ticari ve mesleki amaçlarla faaliyet göstermeyen) gerçek kişi tüketicilerin Hizmet’ten yararlanması işbu Sözleşme uyarınca açıkça yasaklanmıştır.

Üye, Site üzerinde üyelik oluşturmasının veya herhangi bir işlemde bulunmasının işbu madde uyarınca düzenlenen yasak kapsamında kalmadığını; gerçek kişi tüketici olmadığını; Site üzerinde sadece ticari/mesleki amaçla faaliyet gösterebileceğini; Site üzerindeki hiçbir işleminin tüketici mevzuatı kapsamında kalmadığını ve bu mevzuat uyarınca Eylül Pharma’dan herhangi bir talebi olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye’nin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, salt Üye tarafından oluşturulmakta olup, işbu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

Bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını ve söz konusu iş ve işlemler sebebiyle Eylül Pharma’nın, diğer Üyeler’in ve üçüncü kişilerin uğradığı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. Üye, www.eylulpharma.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi ile site içerisinde yer alan Kullanım Koşulları hükümlerine,  belirtilen tüm koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye’nin www.eylulpharma.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

Üye, Eylül Pharma’nın diğer kullanıcılarına ait profil, e-posta veya diğer kişisel bilgilerin toplanması, saklanması gibi işlemlerden kaçınacağını açıkça kabul etmektedir.

Üye’nin, Site üzerinden satış yapmak sureti ile Satıcı sıfatına haiz olması halinde Satıcı; i) Site üzerinde yayınlayacağı bütün ürünleri Site’de listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, ürünlerin tüm mevzuata uygun olarak piyasaya sunulduğunu ve/veya satıldığını ve/veya ithal edildiğini, internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, ilanda belirtilen niteliklere uygun olduğunu, ii) ürünlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya yetkili olduğunu, iii) ürünlerde kullandığı/kullanacağı marka, logo ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir haklarını ihlal etmediğini, iv) yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını beyan ve kabul eder.

Satıcı, Site’de yer alacak ürünlerine ilişkin bilgileri, özellikleri ve şartları açık, doğru, kesin olarak sağlamakla yükümlü olduğunu; temin ettiği bu bilgilerin yasal koşullara uygun olduğunu ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini; Eylül Pharma’nın bu bilgileri inceleme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, ürünlere ilişkin marka, özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan bütün içeriklere yer vereceğini ve bu içeriklerin doğru ve güncel olduğunu, Alıcılar’ı yanıltıcı veya aldatıcı nitelikte olmadığını, içeriklerin herhangi bir şekilde üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; bu içeriklerin kullanımına ilişkin gerekli izini ve onayı aldığını; Site’de katalog halinde tanımlı ürünlerden herhangi birini satışa çıkmak istediğinde, satacağı ürünün katalogda belirtilen tüm özellik ve şartlarını sağlayacağını ve katalogdan seçtiği ürünle birebir aynı olacağını beyan ve taahhüt eder. 

Satıcı, Site’de yer alacak ürünlerini piyasa koşullarının çok üzerinde fahiş fiyatlarla satışa çıkarmayacağını ve başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların ve idari mercilerin belirledikleri kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.   

Satıcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 7. fıkrası uyarınca alacağı taksit ve ödeme erteleme sınırlamalarına dair kararlarına uyacağını ve alınan kararlara uygun olarak ürünleri satacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye/Satıcı, işbu maddede belirtilen bütün hususlara yönelik olarak diğer Üyeler ve/veya üçüncü kişiler ve/veya yasal/idari merciler karşısında münhasıran sorumlu olup, Eylül Pharma’nın bu hususlara ilişkin hiçbir hukuki/cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Üye’nin/Satıcı’nın, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Eylül Pharma’nın işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshi ile diğer yasal hakları saklıdır.

4.4. Üye, Satıcı’dan aldığı mal veya hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette Eylül Pharma’nın sorumlu olmadığını ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Eylül Pharma’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Eylül Pharma’u şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.5. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle, Kullanım Koşulları’nı ve Eylül Pharma marka hakları ile teknik yapısına karşı olabilecek tecavüzlere karşı tüm sorumlulukları kabul etmektedir.

4.6. Eylül Pharma; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.eylulpharma.com’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır. 

Üye’nin, Site’a kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenebilecek zararlı yazılımlar sebebiyle, Eylül Pharma tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararı karşısında Eylül Pharma sorumlu değildir.

Eylül Pharma, Site üzerinde meydana gelecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Üye bu sebeple Eylül Pharma’a herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.7. Üye, Eylül Pharma’da 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 3/3 uyarınca satış işleminden önce Alıcı ile Satıcının bilgilerinin paylaşılmadığını bildiğini ve bu kapsamda bir talebinin bulunmadığını kabul eder. Üye, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, taksitli satıştan doğan vade farkı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilmektedir.

4.8. Üye, bizzat kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve paylaşamayacaktır. Aksi halde işbu kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat sorumlu olacaktır. Üye’nin, www.eylulpharma.com ’deki üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine ait olacaktır ve başkalarına devredilemeyecektir. 

Herhangi bir gerçek kişinin Site’a, tüzel bir kişi adına üye olması halinde söz konusu gerçek kişi, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu beyan ve garanti etmektedir. Aksi halde gerçek kişi, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Tüzel kişi Üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Site üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tüzel kişi Üye, gerçek kişiye vermiş olduğu temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi halinde, derhal durumdan Eylül Pharma’u haberdar edeceğini ve üyeliğe ilişkin kullanıcı adı ve şifreleri temsil ve ilzama yetkili kıldığı yeni bir kişi ile paylaşarak Site’deki üyelik hesabının işbu yetkili kişi tarafınca kullanılmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, yetkilisini Eylül Pharma’a geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, böyle bir durumun gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerin söz konusu durum sebebi ile Eylül Pharma’a herhangi bir talep yöneltmesi halinde Eylül Pharma’nın, bütün zararlarını Sözleşme’nin 12.1. numaralı maddesi uyarınca kendisine rücu edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.9. Ürünlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün bedelinin ödenmemesi, fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, Eylül Pharma’nın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi gibi fiiller, işbu sözleşmenin ihlali sayılacaktır. Bu durumda Eylül Pharma’nın, Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi, ortaya çıkan zararlardan dolayı her türlü dava ve tazminat hakkı da saklıdır. Eylül Pharma, bu gibi hallerde Satıcı’nın ürünü için Alıcı tarafından ödenen bedelden kesinti yapma, bedeli ödememe hakkına sahip olacaktır.

4.10. Site üzerinde Satıcı tarafından yapılan satış işlemleri arasındaki bir işlemin Eylül Pharma tarafından şüpheli olduğunun düşünülmesi ve/veya herhangi bir Üye’den, bankadan, yasal-idari bir merciden ve/veya herhangi bir üçüncü kişiden Satıcı tarafından yapılan bir satış işlemine ilişkin olarak Eylül Pharma’a bir bildirim veya şikayet gelmesi durumunda, Eylül Pharma anılan işleme ilişkin uyuşmazlık çözülene kadar ve/veya yasal süreç tamamlanana kadar ve/veya işlemin şüpheli olmadığını tespit edene kadar,  anılan işlem sebebiyle Satıcı’nın hak kazandığı bedeli (Alıcı işleme ilişkin Site üzerinden onay vermiş olsa dahi) Satıcı’ya aktarmayacaktır.

Eylül Pharma, bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Eylül Pharma’nın bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır. 

4.11. Eylül Pharma, www.eylulpharma.com’de yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda bulunmamaktadır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle Eylül Pharma, Sanal Pazaryeri’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Keza yine söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de sair mevzuat kapsamında bulunmamaktadır. Ayrıca Eylül Pharma, Satıcı veya Alıcı arasına herhangi bir surette acentelik, vekalet, ortaklık veya benzeri bir ilişki kurulmamaktadır. 

Ancak; Eylül Pharma, yukarıda beyan edildiği üzere böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, inisiyatifi tamamen Eylül Pharma’a ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve/veya silme hakkına sahiptir. 

Üye’nin, www.eylulpharma.com’de yayınladığı herhangi bir görselin, yazılı ve sair içeriğin Eylül Pharma’nın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, Üye, Eylül Pharma’a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumlu olacaktır.

4.12. Eylül Pharma, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun madde 12/2/(b) uyarınca; www.eylulpharma.com üzerinden gerçekleştirilen satışların bedellerine ilişkin tahsilat ve transferleri, gönderen veya Alıcı namına mal veya hizmet pazarlığına ya da alım satımına yetkili olan ticari temsilci sıfatıyla ödeme hizmetlerini doğrudan kendisi sunarak gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Üye, satışını gerçekleştireceği ürünlerin bedelinin kendi adına ve hesabına tahsili konusunda Eylül Pharma’u süresiz ve geri dönülemez şekilde yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder. 

4.13.   Üye, hem Alıcı hem Satıcı sıfatıyla, Site üzerindeki satışların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, Eylül Pharma’a tahsilat sürecinin yönetimiyle sınırlı olarak temsil yetkisi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Satıcı, www.eylulpharma.com’nin işleyişini sağlamak amacıyla, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olması kaydıyla, Eylül Pharma’u temsilci olarak atamaktadır. Alıcılar, ürünlere ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla Eylül Pharma’a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecek ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu temsil yetkisinin Üye tarafından iptal edilmesi/geri alınması halinde Eylül Pharma, üyeliği askıya alma veya Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nin üyeliğini iptal etme haklarına sahiptir.

4.14. Üye, www.eylulpharma.com üzerinden herhangi bir Satıcı’dan vereceği siparişler için akdedilecek olan Satış Sözleşmeleri’nde; Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

4.15. Eylül Pharma, www.eylulpharma.com üzerinden gerçekleştirilen satışların bedellerinin tahsilatını bünyesinde sunduğu ödeme hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Eylül Pharma, kendi komisyonunu düştükten sonra kalan ürün bedellerinin, Alıcılar tarafından verilen onaydan sonra en geç 14 (on dört) gün içerisinde Satıcılar’a iletilmesinden sorumludur. Alıcı, ürünün kendine teslim edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde herhangi bir itirazda bulunmazsa, ürüne onay vermiş sayılacaktır. Eylül Pharma, bedellerin daha kısa sürelerde Satıcılar’a iletilmesi şeklinde farklı uygulamalara yer verebilir, bununla beraber herhalde Eylül Pharma’nın söz konusu bedelleri Alıcı’nın onayından itibaren 14 (on dört) gün boyunca tutma hakkı saklıdır. Eylül Pharma böylece, www.eylulpharma.com üzerinden gerçekleştirilen elektronik ticaretin güvenilirliğini sağlamaktadır. Eylül Pharma’nın, satılan ürünlerin ücretlerini Satıcılar yerine tahsil etmesi, hiçbir suretle satıştan sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. 

Eylül Pharma, kendi komisyonunu düştükten sonra kalan ürün bedellerini Satıcı’nın Site üzerinde belirttiği banka hesabına ödemekle, Satıcı’ya karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Satıcı; ödemelerin Site üzerinde kendi belirlediği hesaba yapılacağını, üyelik bilgileri ile bildirilen işbu hesap numarasını dilediği gibi değiştirebileceğini, bildirilen hesap numarasının değişikliğine ilişkin tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve Site’de bildirdiği hesap numarasına Eylül Pharma’nın ödeme yapmakla kendisine karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.16. Eylül Pharma, Satış Sözleşmesi ilişkisinde ve satış işlemlerinde hiçbir suretle taraf olarak bulunmamaktadır. Bu bağlamda Sanal Pazaryeri’nde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, varsa garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin zamanında teslim edilmesinden, Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. Eylül Pharma; satıcı, üretici veya ithalatçı sıfatına sahip olmadığından, www.eylulpharma.com üzerinden satılan ürünler nezdinde olabilecek ayıplardan da hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.17. Üye, satın aldığı ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. 

4.18. Üye, üründeki ayıp teslimat sırasında açıkça belli değilse ürünün teslim almasını müteakip 8 (sekiz) gün içerisinde ayıbı Satıcı’ya ihbar edebilecektir. İhbar koşuluna uyulmaması durumunda Üye, Satıcı’ya karşı ayıba karşı sorumluluk iddiasında bulunamayacak ve satılanı kabul etmiş sayılacaktır. Ayıp ihbar süresinin kullanılması için www.eylulpharma.com üzerinden yapılacak ihbar yeterli olacaktır. 

4.19. Üye’nin satın aldığı bir üründe ayıp olması halinde, Üye ürünü Satıcı’ya iade etme hakkına sahiptir. Üye’nin süresinde ayıp ihbarında bulunmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde, ilgili ürünleri Satıcı’ya gönderilmek üzere kargoya vermesi veya Satıcı’ya teslim etmesi gerekmektedir. İadeye ilişkin gönderim masrafları, Eylül Pharma’nın anlaşmalı kargo şirketlerinden biri ile ve ilgili siparişin iadesine özel üretilen anlaşmalı kargo kodu ile gönderilmek koşuluyla Satıcı tarafından karşılanacaktır.

4.20. Üye, ayıplı ürünü süresi içinde iade etmesi halinde Satıcı, ayıplı ürünleri teslim almasını müteakip 14 (on dört) gün içinde Üye’nin talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. 

Satıcı, Site üzerinde yaptığı bir satışa ilişkin olarak, işbu Sözleşme ve Alıcı ile Satıcı arasındaki Satış Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak Alıcı tarafından iade edilen bir ürünün bedelini iade etmediği takdirde, Eylül Pharma bu bedeli Satıcı’nın sonraki satışlarına ilişkin olarak hak kazanacağı bedellerden mahsup edebilir.

4.21. Ayıplı ürünlerin iadesinde, mevzuatta öngörülen muayene ve ihbar sürelerine itibar edilecektir. 

Üye, öngörülen muayene ve ihbar sürelerine uyulmaması, sürelere uyulmasına rağmen ürünün ayıplı olmaması veya iade/değişim/indirim talebinin haklı bir gerekçe olmaksızın yapılmış olması hallerinde, iade/değişim/indirim talebi kabul edilmeyecek ve Alıcı ödemiş olduğu bedelleri iade alamayacaktır. 

4.22. Eylül Pharma, www.eylulpharma.com üzerinden eczacı Üyeler tarafından gerçekleştirilen her bir satış işlemi karşılığında satış bedelinin %7,08’i (KDV ve banka hizmet bedeli dahil) oranında komisyona hak kazanacaktır. Eczacı olmayan Üyeler açısından ise Eylül Pharma’nın hak kazanacağı komisyon oranı Eylül Pharma tarafından ayrıca belirlenecektir. Eylül Pharma işbu maddede belirtilen komisyon oranını dilediği takdirde tek taraflı olarak değiştirebilecektir. Bu durumda komisyon oranı değişikliği, anılan değişikliğin Eylül Pharma tarafından uygulanmaya başlayacağı tarihin 7 (yedi) gün öncesinde, Eylül Pharma tarafından Site üzerinden veya e-posta yoluyla Üye’a bildirilecektir. Üye; belirtilen 7 (yedi) günlük sürenin bitimi itibariyle Site üzerindeki kullanımına son vermemesi halinde, yeni komisyon oranını kabul etmiş sayılacak ve Üye’nin sonraki satışlarında belirtilen komisyon oranı uygulanacaktır.

4.23. Eylül Pharma, ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgileri ilgili makamlarla paylaşabilecektir. Ayrıca Eylül Pharma’a bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Üye aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, Eylül Pharma Üye’nin cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve Üye’a haber vermeksizin bloke edebilecektir.

4.24. www.eylulpharma.com internet sitesinde üyelik oluşturulduğunda Üye’den alınan kişisel veriler; Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, www.eylulpharma.com’nin herhangi bir şekilde kötüye kullanımı, ilgili mevzuatlar kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri için makamlar tarafından talep edilmesi halinde ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar’a iletilebilecektir. Üye, söz konusu duruma onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25. Üye, www.eylulpharma.com’yi hiçbir şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Aşağıdaki hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve fakat örnek teşkil etmek açısından aşağıdaki haller hukuka ve ahlaka aykırı kullanımları örneklemektedir;

4.25.1. Sitenin, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,

4.25.2. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.25.3. www.eylulpharma.com’de yapılan yorumların ve puanlamaların işbu internet sitesi dışında herhangi bir şekilde sosyal mecralarda kullanılması, yayınlanması veya yorumlar ile puanlamaların manipüle edilecek şekilde kullanılması; 

4.25.4. www.eylulpharma.com‘a virüs veya www.eylulpharma.com’nin veri tabanına, www.eylulpharma.com üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.25.5. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

4.25.6. www.eylulpharma.com tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Eylül Pharma’nın önceden yazılı izni alınmaksızın www.eylulpharma.com üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.26. Üye www.eylulpharma.com’de işlem yaparken, bu işlemleri teknik olarak internet sitesine hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Üye, www.eylulpharma.com‘a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.27. www.eylulpharma.com’nin veya site içindeki herhangi bir içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olarak kabul edilmektedir. İşbu durum söz konusu olduğunda Eylül Pharma’nın fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla tüm dava, talep ve tazminat hakları saklı bulunmaktadır.

4.28. Üye, Eylül Pharma’nın kendisiyle iletişim kurmak için kullanacağı her türlü bilgiyi güncellemekle mükelleftir. Güncellemediği takdirde meydana gelebilecek zararlardan, eksikliklerden vb. Eylül Pharma sorumlu tutulmayacaktır. Site üzerinden ilanen yapılacak bildirimlerin dışında belirtilen e-posta adresine veya posta adresine de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirilmediği veya Site’de güncellenmediği takdirde, Üye’nin mevcut e-posta adresine veya posta adresine yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

4.29. Üye’nin, Eylül Pharma’nın önceden yazılı onayını almaksızın, işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün değildir.

4.30. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4.31. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki niteliğinde olan Alıcı ve Satıcı kurallarına ilişkin diğer bilgiler www.eylulpharma.com adresinde “Eylül Pharma’da Satış Yapma” ve “Eylül Pharma’da Alışveriş” başlıkları altında bulunmaktadır. 

4.32. Mevzuatın, internet sitemizin veya taşıma işini yapacak olan kargo şirketinin belirleyebileceği “taşınması yasak olan ürünler” listesinde yer alan ürünlerin Satıcı tarafından satılıp gönderilmesi halinde, Eylül Pharma’nın bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye’a rücu etme hakkı mevcuttur. Aynı şekilde satılması yasak ürünlerin satışa çıkarılması ve Site’de ilan edilmesi halinde, Eylül Pharma’nın bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye’a rücu etme hakkı mevcuttur.

4.33. Hasarlı kargoların Satıcı tarafından iade alınmaması halinde resmi mercilerce tahakkuk ettirilecek idari para cezaları, sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Eylül Pharma’nın Üye’a rücu etme hakkı mevcuttur.

4.34. İşbu Sözleşme’de öngörülen iş ve işlemler veya Sözleşme’a aykırılık sebebiyle Eylül Pharma üzerinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarar ve sair maliyet, Üye’nin eğer var ise, Eylül Pharma nezdindeki cari hesabından mahsup edilebilecektir. Üye, işlemleri sebebiyle Eylül Pharma üzerinde oluşabilecek her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. Eylül Pharma, işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, zararın doğduğu tarih itibariyle Üye’nin mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Üye’nin gelecekteki satışları sebebiyle hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.

4.35. Eylül Pharma; Üye tarafından Site’a eklenen ürünleri ve/veya Üye tarafından Site üzerinde yayınlanan her türlü yazı, yorum, ilan ve sair içerikleri dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin yayından kaldırabilir. Eylül Pharma, herhangi bir ön bildirimde bulunmadan Üye’nin Site üzerindeki profilini askıya alabilir veya yayından kaldırabilir. Bu durumda Üye herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiçbir nam ve ad altında tazminat da talep edemez.

4.36. Üye, Site üzerinde; Site dışına yönlendirici hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

4.37. Eylül Pharma, Site üzerinden, Eylül Pharma’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Eylül Pharma’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.38. Üye; diğer Üyeler’e ve/veya üçüncü kişilere Eylül Pharma ve/veya Site aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde Eylül Pharma ve/veya Site’yi kötülemeyeceğini ve Eylül Pharma/Site’a yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Üye; mesaj vb. herhangi bir yöntem ile diğer Üyeler’i Site haricindeki başka internet sitelerine yönlendirmeyeceğini; Site üzerindeki alışveriş işlemlerini Site haricinde herhangi bir yöntemle gerçekleştirmeyeceğini/gerçekleştirmeye teşvik etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, Eylül Pharma anılan Üye’nin üyeliğine derhal son verecek ve aynı bilgiler ile tekrar bir üyelik hesabı oluşturulmasını da engelleyebilecektir.

Bu durumda Eylül Pharma’nın, Sözleşme’nin 12.1. numaralı maddesi uyarınca Sözleşme’a aykırılıktan doğan zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

4.39. Üye, diğer Üyeler’in erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.40. Üye’nin, Site’a üye olurken belirlediği kullanıcı ismi de işbu Sözleşme içinde yer alan hükümlere tabi olup Üye, üçüncü şahısların kişilik, telif, marka, ticari unvana ilişkin haklarını ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir hakkını ihlal etmeyen bir kullanıcı ismi belirleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.41. Üye, Site üzerinde diğer Üyeler’e ve/veya diğer Üyeler’in ilanlarına/ürünlerine ilişkin olarak Eylül Pharma’nın belirlediği koşullarda puan, değerlendirme ve yorum paylaşabilir. 

Üye tarafından, diğer Üyeler ve/veya ilanlara/ürünlere ilişkin olarak Site’a eklenen puan, değerlendirme ve yorumlar, Site üzerinde diğer Üyeler ve Site’a giriş yapan üçüncü kişiler tarafından görülebilecektir.

Üyeler tarafından Site üzerinde eklenen söz konusu puan, değerlendirme ve yorumlar, ilgili Üyeler’in kendi görüşlerini yansıtmakta olup; anılan puan, değerlendirme ve yorumlar ile Eylül Pharma’nın herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Eylül Pharma söz konusu puan, değerlendirme ve yorumları herhangi bir şekilde denetlememektedir ve kontrol etmemektedir. Anılan puan, değerlendirme ve yorumlar açısından sadece yer sağlayıcı olan Eylül Pharma’nın, bunlara ilişkin hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.42. Alıcı, satın almış olduğu ürünü sadece mevzuatta öngörülen ayıp hükümleri kapsamında veya Satıcı’nın iade talebini açıkça kabul etmesi halinde iade edebilecektir. Bahsi geçen hususlar dışında Alıcı’nın ürünün iadesini talep etme veya siparişini iptal etme hakkı bulunmamaktadır. 

MADDE 5- GİZLİLİK

5.1.Eylül Pharma, www.eylulpharma.com’deki Hizmetler’den Üye’nin yararlanabilmesi için bizzat Üye’nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. 

Eylül Pharma, Üye’nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak www.eylulpharma.com internet sitesine üye olduğunda işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. 

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na internet sitesinde ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, Eylül Pharma’a info@eylulpharma.com e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar, Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir. 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

EYLÜL PHARMA

Adres: Kiremithane Mah. 4408 Sk. No:2 Akdeniz / Mersin
Telefon: 0532 290 1714
İnternet Adresi: www.eylulpharma.com
Elektronik Posta Adresi: info@eylulpharma.com

 

5.2. Üye’nin www.eylulpharma.com‘a beyan ettiği ve paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin, Eylül Pharma’nın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup, Eylül Pharma işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Üye’a ait hangi Kişisel Verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlenmekte ve www.eylulpharma.com sitesinde erişime sunulmaktadır. 

5.3. Eylül Pharma ile paylaşılan kişisel veriler, Eylül Pharma gözetimi ve kontrolü altında bulunmaktadır. Eylül Pharma, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktadır. Bu konudaki yükümlülüğünün farkında olarak Eylül Pharma, veri işleme politikalarını her zaman mevzuatlar doğrultusunda güncelleme hakkına sahiptir.

MADDE 6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Eylül Pharma, markası ve logosu, www.eylulpharma.com internet sitesinin, mobil uygulamasının, mobil sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Eylül Pharma tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Eylül Pharma’nın mülkiyetinde bulunmaktadır. 

Üye, Eylül Pharma’nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Üye, www.eylulpharma.com internet sitesini, mobil uygulamasını, mobil sitesini veya bunların bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Eylül Pharma’nın izni olmadan kullanamayacaktır. Eylül Pharma ise Üye’nin ticari unvanını, markasını ve bununla sınırlı olmaksızın Site’de yer alan tüm bilgilerini işbu Sözleşme kapsamında Hizmet’in sunulması ve Eylül Pharma’nın tanıtımı amacıyla kullanabilir, çoğaltabilir ve yayabilir. Üye; bahsi geçen bilgilerinin işbu Sözleşme kapsamında Eylül Pharma tarafından kullanılabileceğini; bu hususta Sözleşme süresi boyunca Eylül Pharma’a izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Eylül Pharma’nın mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Eylül Pharma’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Böyle bir durumda, Eylül Pharma, üzerinde doğabilecek her türlü zararı ve sair maliyeti Üye’nin, eğer var ise, nezdindeki cari hesabından mahsup edebilecektir. Eylül Pharma işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, Üye’nin zarar tarihi itibariyle mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Üye’nin gelecekteki satışları sebebiyle hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.

6.2. Eylül Pharma, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden Üyeler tarafından yapılacak başvuruları teknik imkanın ve işgücünün elverdiği ölçüde inceleyecektir. Üyeler, böyle bir başvuruda bulunmaları halinde iddialarını ispatla ve ilgili tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürler. Eylül Pharma yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz durumlarda kullanıcı, Eylül Pharma’a, info@eylulpharma.com e-posta adresinden ulaşabilecektir.

6.3. Üye site üzerinde ekleyeceği görsel, fotoğraf, yazılı içerik, marka, logo ve bunlarla sınırlı olmaksızın fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu bütün öğelerin Sözleşme süresi boyunca Eylül Pharma üzerinde yayınlanmasına onayı olduğunu, bu hususta Eylül Pharma’nın Sözleşme süresi boyunca basit lisans şeklinde izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Eylül Pharma, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve www.eylulpharma.com’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla www.eylulpharma.com’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. 

MADDE 8- MÜCBİR SEBEP

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Eylül Pharma’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Eylül Pharma’nın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir.  (Örn: Doğal afet, salgın hastalık durumları, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, durumun öğrenilmesini izleyen 3 (üç) gün içinde, diğer tarafa derhal ve yazılı (örn: e-posta yoluyla) olarak bildirim yapacaktır.  

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde Eylül Pharma’nın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Eylül Pharma ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir. 

MADDE 9- ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı’ya iletebilir. Site üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin Eylül Pharma’nın herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, info@eylulpharma.com adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde Eylül Pharma satılan ürünler bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Alıcı’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için imkanlarının el verdiği ölçüde teknik destek verebilecektir. 

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Eylül Pharma üzerinden Madde 9’da beyan olunduğu üzere iletebilirler. Şikâyetin, Eylül Pharma’a iletilmesi halinde Eylül Pharma sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

10.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Eylül Pharma’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, Eylül Pharma’nın veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 12- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

12.1 İşbu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Eylül Pharma’nın zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir. Sözleşme’a aykırılık sebebiyle üyeliği Eylül Pharma tarafından sonlandırılan Üye’nin, gelecekte Site üzerinde üyelik oluşturması da Eylül Pharma tarafından engellenebilecektir.

Site üzerinde ürün satın aldığında, ürün satışa sunduğunda veya herhangi bir şekilde Hizmet’ten yararlanırken, Sözleşme ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı davranan Üye, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Üyeler’in, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır. 

Eylül Pharma, Üye’nin Sözleşme’a ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Üye’a rücu edecektir. 

Eylül Pharma dilerse bu bedelleri; Üye’nin Site üzerindeki satışları sebebiyle hak kazanmış olduğu/kazanacağı bedellerden (Sözleşme sona ermiş olsa bile) mahsup edebilir. 

12.2. İşbu Sözleşme hükümleri Eylül Pharma tarafından ilgili mevzuatlara uygun kalınmak suretiyle her zaman değiştirilebilir. Sözleşme hükümleri tamamen veya kısmen değiştirilebilecek olup, işbu değişikliğin kısmen olması halinde değiştirilmemiş olan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

12.3. Eylül Pharma, dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Üye’a verdiği Hizmet’i kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; Hizmet’i ve Site’yi kullanım şeklini değiştirebilir, Site’a üyeliği kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Eylül Pharma’nın işbu madde uyarınca Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, Üye’nin Sözleşme’nin feshinden önce Sözleşme uyarınca hak kazanmış olduğu (işbu Sözleşme, Satış Sözleşmesi veya ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir iade işlemine konu olmayan) bedelleri fesih tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üye’a aktaracaktır. 

12.4. Üye’nin kendi isteği ile üyelik hesabını kapatması halinde, işbu Sözleşme (Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen bütün hususlara ilişkin sorumluluğu süresiz olarak devam edecek olmakla birlikte) kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. 

12.5. Eczacı Üye’nin, eczacılık faaliyetinde bulunabilmesi için sahip olduğu ruhsat herhangi bir sebeple sona ererse Üye, en geç ruhsatın sona erdiği tarih itibariyle Site üzerindeki üyeliğine son vereceğini ve üyeliğin sonlandırılması ile birlikte işbu Sözleşme’nin kendiliğinden sona ermiş sayılacağını (Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen bütün hususlara ilişkin sorumluluğu süresiz olarak devam edecek olmakla birlikte) kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 13- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşmenin onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Üye tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.

Start typing and press Enter to search

Alışveriş Sepeti

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

0
 • 01Shopping Cart
 • 02Ödeme
 • 03Order completed
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz BoşAlışverişe Dön

  NaturAren

  Yılın En Doğal Cilt Bakım Ürünleri Markası

  Play Video